top of page
_edited.png

algemene voorwaarden CADEAUBON/strippenkaart

Algemene productvoorwaarden The Game-Inn cadeaukaart

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de door The Game-Inn uitgegeven Cadeaukaarten. Door de cadeaukaart te gebruiken aanvaard je onderstaande productvoorwaarden en verbind je jezelf ertoe deze na te leven.
 

1. Deze productvoorwaarden zijn van toepassing op alle door The Game-Inn. uitgegeven cadeaukaarten, in welke fysieke of digitale verschijningsvorm dan ook.
2. De cadeaukaart van The Game-Inn  is een cadeaukaart waaraan een saldo is gekoppeld tussen de 10 en 150 euro, welke waarde is opgeslagen in de centrale administratie van The Game-Inn.
3. Het saldo van de cadeaukaart dient in één keer te worden besteed en kan niet in verschillende delen worden opgenomen. Bij aankoop van een product met een waarde hoger dan de cadeaukaart, dient de koper het verschil bij te betalen.
4. Met cadeaukaart aangekochte producten kunnen niet tegen geld worden geruild of retourneert worden. Bij ruilen of retourneren van producten dient altijd de kassabon overlegd te worden.
5. The Game-Inn cadeaukaarten zijn uitsluitend rechtmatig te koop via de fysieke winkel van The Game-Inn. Particuliere noch bedrijfsmatige doorverkoop is toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van The Game-Inn.
6. Elke cadeaubon van The Game-Inn is voorzien van een unieke cijfer- en lettercombinatie. De kaarthouder dient de cadeaubon en aankoopbewijzen zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal, verlies of onbevoegd gebruik door derden van deze code vindt geen vergoeding of vervanging plaats.
7. De The Game-Inn cadeaubon kan uitsluitend ingewisseld worden bij de fysieke winkel van The Game-Inn.
8. In geval van het vermoeden van fraude of oneigenlijk gebruik kan The Game-Inn het gebruik van één of meerdere cadeaukaarten voor onbepaalde tijd opschorten en/of het gebruik van de cadeaukaart permanent ontzeggen.
9. Op verzoek dient de cadeaukaarthouder de originele bon naast de fysieke cadeaukaart aan The Game-Inn. te verstrekken om de juistheid te laten verifiëren.
10. De cadeaubon of de restwaarde ervan is onder geen beding inwisselbaar voor geld.
11. The Game-Inn kan op elk moment het aanbod van cadeaukaarten waarvoor deze zijn in te wisselen aanpassen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het aanbod dat op enig moment op website van The Game-Inn zichtbaar is, dan wel is afgedrukt op drukwerk van The Game-Inn of op bijbehorend drukwerk.
12. Een vermindering van het inwisselaanbod op de in de winkel is geen geldige reden voor het annuleren van een bestelling of grond voor restitutie na de herroepingstermijn.
13. Het saldo en de vervaldatum staan vermeld op de cadeaubon. De vervaldatum betreft een jaar na de uitgifte datum van de cadeaubon.
14. De cadeaubon is één jaar geldig na aankoop. Deze afgiftedatum staat achterop de kaart vermeld, evenals de verwijzing naar deze voorwaarden. Na deze periode vervalt elke aanspraak op het saldo van de cadeaukaart.
15. The Game-Inn kan deze productvoorwaarden wijzigen. Het is raadzaam om deze voorwaarden telkens voor het gebruik te raadplegen.
16. Het gebruik van de cadeaucard voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze is uitgegeven is niet toegestaan
17. Voor cadeaukaarten welke zijn aangekocht bij derde partijen (erkende wederverkopers, retailpartners) kan onder geen beding restitutie plaatsvinden door The Game-Inn.
18. In geval van overmacht kan The Game-Inn het inwisselen van cadeaukaart voor onbepaalde tijd opschorten.

Cadeaubonnen spellencafé eerste verjaardag The Game-Inn

1. Cadeaubonnen die zijn uitgegeven voor de eerste verjaardag van The Game-Inn kunnen alleen worden uitgegeven in het spellencafé.

2. De bon staat voor 1 x 2 spelers in het café.

3. Indien gebruik gemaakt van deze bon ontvang of van een ander gereduceerd tarief op de spellenbieb ontvang je géén korting op een bordspel. Kortingen kunnen dus niet worden gestapeld of in combinatie met elkaar worden gebruikt.

4. De cadeaubon voor deze actie is 6 maanden geldig 

5. De bonnen worden alleen uitgegeven op 12 en 13 november op de verjaardag van The Game-Inn. 

6. Per persoon/gezin uit hetzelfde huishouden wordt maximaal 1 bon verstrekt. Ook wanneer gezinsleden/kinderen apart betalen.

7. De bon kan niet worden verzilverd voor contanten.

Strippenkaarten spellencafé

1. De strippenkaart is geldig voor 5 speelbeurten voor 1 persoon in het spellencafé van The Game-Inn. Met de strippenkaart kan je per strip 1 dag gebruik maken van de spellenkast in het spellencafé van The Game-Inn, waarbij de spellen in het café worden gespeeld.

2. In geval van diefstal, verlies of onbevoegd gebruik door derden van de strippenkaart vindt geen vergoeding of vervanging plaats.

3. Per keer spelen in het spellencafé wordt de strippenkaart afgetekend door een medewerker van The Game-Inn. 

4. Bij gebruik van de strippenkaart kan geen gebruik worden gemaakt van de 10% korting op een spel naar keuze na afloop van het cafébezoek, daar waar de pas reeds korting geeft op het speeltarief.

5. Het is mogelijk om bij één bezoek gebruik te maken van één strippenkaart door meerdere personen. Per persoon zal een strip worden afgetekend door een medewerker van The Game-Inn.

6. Het is niet mogelijk om een strippenkaart te retourneren of overgebleven speelbeurten te retourneren of om te zetten naar contanten.

bottom of page